Athletics Magazine

DZMM Takbo Para Sa Karunungan 2015

By Barefootdaves
DZMM Takbo Para Sa Karunungan 2015 Anuman ang iyong dahilan, sumali na sa DZMM Takbo 2015 at itaguyod ang pag-aaral ng mga piling kabataan. Ngayong 2015, nasa ika-5 taon na ang Takbo Para Sa Karunungan ng DZMM na layuning mapagtapos ng elementarya ang 75 iskolar
What: DZMM Fun Run 2015
When: April 12 2015
Where: Bonifacio Global City
Registration Fee
PHP500 - 3km
PHP600 - 5km
PHP700 - 10km
PHP900 - 21km
Registration Site
ABS-CBN Tulong Center
Reebok Trinoma
Reebok Robinsons Galleria
Royal Sporting House Glorietta
Royal Sporting House Robinsons Ermita
Transfer It Riverbank Mall
Transfer It Farmers Cubao
Singlet / Race Tee
DZMM Takbo Para Sa Karunungan 2015
DZMM Takbo Para Sa Karunungan 2015
Course Map / Race Map
DZMM Takbo Para Sa Karunungan 2015 DZMM Takbo Para Sa Karunungan 2015
Assembly Time / Gun Start
4AM - 21km
6AM - 10km, 5km, 3km

Back to Featured Articles on Logo Paperblog