Society Magazine

Jamhuriyat

Posted on the 29 November 2017 by Yamini
Suna hai ise jamhuriyat kehte hai
Joote to hum ab bhi chaat te hai
Farq ko bahut hai lekin
Baadshah jab aate the us zamane me 
Baksheesh mila karti thi
Wo alag baat hai ki bhikari nahi dikhte aaj kal 
Saale kutte bahut bhaunkte hai haathi ke piche ...purani adat jo tehri 
is baar nahi bhaunk payenge 
umeed hai humari imarate pasand aayi hongi aapko 
Bade shauk se banvaye the 
aur humare andhe shehari ...wo bhi bahut pyare hai
bas bol sun nahi paate
Suna hai ise jamhuriyat kehte hai
Shayad janaza kaha tha kisine ..

Back to Featured Articles on Logo Paperblog

Magazine